Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Дахненко Валерій Леонідович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ Доцент

Контактна інформація

Особиста сторiнка intellect.ci.kpi.ua/profile/dvl8
Телефон робочий 406-84-00

Нагороди/Державні премії ...